Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Det var da, det . . . .

Av Endre Pedersen

Restaurantlivet i vår barndomsby på 1950-tallet - litt før og litt efter - hadde beskjedne dimensjoner. Kroa var der, selvfølgelig, det var også Grand og André. Men ellers. Jo, vi hadde Vestfold, som lå i etasjen over Horten Farvehandel. Og vi hadde Baggerød Hotell og Baggerødkjelleren, hvor Klara regjerte med myndig hånd. Der nyttet det ikke å spørre en tilfeldig ansatt om et eller annet. Nei, da kom Klara med nøkkelknippet og låste opp - og låste igjen. I kjelleren holdt jazzklubben til om vinteren, når det var for kaldt på FishIand. Paulsen stod for ølserveringen, og Klara overvåket det hele. Ja, ikke så å forstå at noen kalte henne Klara åpenlyst. Frk. Baggerød var tiltalen. Det var stil og respekt. I dag er det Folkets Hus her, men det var det i grunnen den gangen, også. Bare på en litt annen måte.

Klikk for å forstørre
Horten sentrum i 1950-årene

Og så Fylkingen. Storgaten 19, annen etasje. Dit gikk vi om formiddagen. Nå er det hverken kaffe eller Solo å få der. NSB reisebyrå har for mange år siden tatt hånd om de lokalene. I Norbygården i Storgaten 23 lå Kaffistova i annen etasje. Store lokaler som var dekorert med eventyrtegninger. Gartner Taklo var en drivende kraft her. I samme etasjen holdt for øvrig Telegrafen til også. Oppe i Thuegaten, der hvor Polet nylig flyttet ut, lå Horten Meieri. Og i annen etasje der lå Melkebaren. Men det var nå ingen ordentlig restaurant, da, for unge spirer med krav til livet. Det var heller ikke den store susen over jernbanerestauranten, men den var der. Den gangen var det komplett jernbane i byen, med stasjon, godshus og restaurant. Men det er også historie.

Ute i Storgaten, der hvor Grand Parfymeri er nå, lå byens store attraksjon. En jukebox. Det var Baren, som Smørsting drev. Noe så fint hadde vi aldri sett. Barkrakker og bardisk. Og så jukeboxen. Det var bare å putte på penger, så hentet den frem platene selv og spilte. Det var saker.

Christiansen på Torvet var det store møtestedet, spesielt for elevene fra middelskolen. Dit gikk vi i storefri, kjøpte Solo og spiste skolebrød. I dag holder GeEs til her, Soloen og skolebrødene er borte.

[ Toppen av siden ]

Butikker som er borte

Skolebrød kunne vi få mange steder, den gangen. I Bekkegaten, på hjørnet av det som nå heter Leif Weldings gate og som den gang het Bakkegaten, lå A. G. Johansen. Godt bakverk. Ute i Storgaten 6 regjerte baker Thoner, og på Torvet Christiansen. Rundt hjørnet holdt Magnus Aker til. Der kunne du få både kolonial- og jernvarer. Pussig kombinasjon i dag, men den gang var det ikke uvanlig. I riktig gamle dager lå Horten Bryggeris ølservering, Antwerpen, her. Urmaker Davidsen holdt også til i denne gården før han flyttet opp i Apotekergaten. Den gang drev han også begravelsesbyrå, og på folkemunne ble forretningen selvfølgelig kalt "tid og evighet". Ved siden av Thoner lå Hortens Sparebank. Da banken bygde ved Torvet, overtok E-verket eiendommen. I dag er det flyktningekontor her.

Klikk for å forstørre

Storgaten i Horten før krigen

 

Der hvor Preus fotosenter er i dag, lå byens fornemste konditori, Grindes. Ved siden av lå bakeriutsalget, det som nå drives av Bjørn Nilsen. Selve bakeriet lå ute i Storgaten 138, nesten ved bygrensen. Det er også borte nå.

Men også mange andre butikker i min barndoms by er borte. Der hvor Marves ligger nå holdt Virvar til, eller Hilmar Iversen, pappaen til professor Hilmar Iversen. Rett over gaten lå slakterforretningen til Peter Lilholt, den som senere ble overtatt av Gudmundsen, og hvor fotograf Nils A. Kavlie-Borge holder til i dag. På den andre siden av Løkkegaten lå Horten Garveri, som familien Skaarud drev. Randi Jonassen på Horten Standard ble jo gift med Arne Skaarud, og resten vet vi. På hjørnet ut mot Bekkegaten drev ekteparet Solberg sjokoladebutikken Carmen til glede for flere generasjoner av elever på middelskolen.

Ved siden av slakter Lilholt drev Jan Herwell sitt Varemagasinet og på hjørnet drev Gunnar Skaane kombinert jern- og farvehandel. Mellom seg hadde de Fotograf Moe, som drev Fotomagasinet. Da Moe sluttet, flyttet bokhandler Wendel inn her med sine bøker omkring 1956 og drev en ti års tid før Bjørn Torkildsen overtok lokalet med sin Pernille-butikk. Fram-apoteket holdt til der hvor Sykkelsporten driver i dag, og doktor Kolstad hadde kontoret sitt i annen etasje med inngang fra Parkveien.

Privatbanken, Horten & Omegns Privatbank, som senere ble til DnC, holdt til på hjørnet av Storgaten og Skippergaten. Ved siden av lå Horten Brændselforretning. A. Normann-Larsen. Den er revet nå. Litt lenger borte i gaten, rett bak kinoen, lå et gult hus i to etasjer. Det var Arbeidskontoret, hvor vi stod i meterlange køer for å få jobb i potetferien. Helserådet flyttet senere inn her. Vegg-i-vegg med banken, mot Skippergaten, drev Alf Jacobsen sin blomsterforretning, og vegg i vegg kunne de få kjøpt prim og smør i løs vekt hos Aagot Andersen, som holdt til der med sin lille kolonialforretning. Tvers over gaten i nr. 17 drev Christian Nilsen sin jernvareforretning. Johan Sollie hadde bokhandelen i nr. 15, mens Waaler Jacobsen og gullsmed Erichsen drev sine forretninger like nedenfor. Erichsens lokale ble efter hvert overtatt av Alf Jahren, som flyttet opp fra Storgaten 9. Bjørn Erichsen flyttet til Kirkebakken med verkstedet sitt og driver fortsatt der som gullsmed i tredje generasjon.

Mellom disse to holdt Herbert (Hansen) til med sine piper og tobakker. I bakgården drev gårdeieren selv sitt skomakeri, og en stund var det også vaskeri her. I nr. 11 drev Steff sitt møbelmagasin ved siden av Marie Lunds broderiforretning. Inntil for kort tid siden holdt Horten Kontormaskin-Service til her. Fortsatt husker mange tannlege Jamvold, som boret og fylte skrøpelige tenner i annen etasje.

På den andre siden av gaten har det vært veldig så stabilt. Bjørnbak har holdt til på samme stedet i mange, mange år. Men ikke alltid. Forretningen startet ved siden av Privatbanken og var senere i Storgaten 7, hvor Gunnar Skaane kom senere. Kjell Sandes elektriske forretning har også holdt til i strøket lenge.

[ Toppen av siden ]

Rundt torvet

Mellom Magnus Aker og kino lå "onkel Toms hytte". Der drev Thom Hansen sin sportsforretning før huset måtte vike for nybygget til Hortens Sparebank. Rett ved siden av sto en pølsevogn, hvit og med verdens beste pølser. Da banken stod ferdig, flyttet moteforretningen Chiconett inn i lokalet nærmest kino. Den flyttet fra Mathisens gård i Apotekergaten 18 og het tidligere Mjelde & Co. Ved siden av den gamle politistasjonen lå Horten Arbeiderblad, hvor Paul Bentsen og senere Th. Thoresen redigerte med myndig hånd. I annen etasje bodde familien Bye, og ved siden av lå brannstasjonen. Helt i enden lå Hortens Fiskeforretning, Berntsen og Thorvaldsen, den som senere ble overtatt av Arvid Egeberg og som måtte vike for Domus-bygget. Kloss inntil fiskehallen sto drosjesjanta. Den ble også revet, og ny sjante ble det lille, røde huset på hjørnet av Apotekergaten og Vognmannsgaten. Den er også borte nå. På sekstitallet stod det et stort morelltre utenfor, og når de var modne var brannvesenet ikke uvillig til å arrangere stigeøvelser med den store bilen.

Annonse for Gjengangerens juleshow på Horten Kino 1957

Der hvor Arkaden ligger i dag, var det Postkontor. Senere ble det møbelforretning før det ble revet. Oppe på løftet med inngang fra Vognmannsgaten holdt Fotograf Olaff til før han overtok Wilh. Wittusens forretning og flyttet opp i Nordre Enggate. Med inngang fra Apotekergaten drev Solberg sin rammeforretning, og på det andre hjørnet holdt B. Mathisen til med jern- og byggevarer. Han var far til den kjente I.W. Mathisen, som mange husker. I nabolokalet drev Karlsen og Jensen sin forretning, og i nabohuset drev glassmester Fredriksen.

Før DnC bygde i Apotekergaten, holdt Vestfold Bygg, Sverre Lyngaas Dahl til her i mange år. Ved siden av barberte B. Sørsdal skjeggete haker. Neverdahl var der han alltid har vært, men nærmest barbereren holdt slakter Wiik til. I senere år var det Finn Arnesen, sønn til Martin i Torvgaten, som drev her. På hjørnet holdt Horten Farvehandel til. Kasper og Sigrid Fjellstad drev den i mange år inntil Arne Smith Wang kjøpte den for over tyve år siden. I denne gården drev også søstrene Fossan sin kjente kolonialforretning i mange år. Den ble senere til Irma og flyttet over i Nordbygården, og farvehandelen overtok lokalene. I annen etasje holdt Vestfold kafe til, senere kom Esther Olaussen med sin Kafe Fønix, men før det hadde flere leger tilhold her.

Før den nå fraflyttede politistasjonen ble tatt i bruk i 1940, lå politistasjonen omtrent der hvor "den underjordiske" ligger i dag. Like nedenfor lå drosjesjanta.

Alfred Berg har holdt til på sitt hjørne i mange år. Men før ham var postkontoret her. Alfred Berg startet sin forretning for nitti år siden litt lenger ned i gaten. I gården til Ludvig Larsen. Med inngang fra Storgaten drev han der til 1913, da han flyttet dit hvor han senere har vært. Lokalet hos Ludvig Larsen ble senere overtatt av Godtvall Teigen, som drev i herreekvipering. Da han døde, ble lokalet og forretningen endel av Ludvig Larsens forretning. Ludvig Larsen kan for øvrig feire 100-års jubileum neste år. Det var 1. november 1890 Larsen overtok Reinertsens forretning ute i Storgaten. I 1899 ble gården ved Torvet bygd. På loftet, ut mot Torvgaten holdt fotografene Berg og Høegh til og Lind efter dem. De karakteristiske ateliervinduene ble borte da gården fikk en ny etasje.

I naboeiendommen til Alfred Berg drev "Garn-Johansen", J.K. Johansen i mange år. Han var bror til Olaf med rutebilene og Arvid med lastebilene. Ved siden av lå Hortens Broderiforretning, hvor du kunne kjøpe juleduker og andre nyttige ting. I samme eiendommen drev Schubart-Horn før Coctail og Kjell Halvorsen overtok. Han drev for øvrig skoforretning i tredje generasjon i gården ved siden av. Den som brant ned i fjor. I den samme gården holdt Paulsen til i Thorvaldsens elektriske. Før gården brant ned, var det hamburgerrestaurant her. Nå er det bare en åpen plass i gatebildet.

Byen er i stadig forandring, og den er i dag på mange måter en helt annen enn den mange av oss husker fra tredve-førti år tilbake.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside