Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Da oldemor tok med kua og flyttet til Tveiten

Av Arild Colban

Det var en dag i 1911 det sørgelige hendte at min morfars første kone, Karen Gjermundsen døde, bare 33 år gammel. Karen er forøvrig jenta på det kjente maleriet "Jordbærpiken" av Hans Heyerdahl. Hun var søster til Marthe, Mathias, Hans og Henriette (Henni). De vokste opp som nærmeste nabo nord for Munch's hus i Åsgårdstrand. Det var alltid moro å komme på besøk til Marthe (1876-1962) og Henni (1881-1978). De hadde stor frukthave som gikk helt ned til stranda. Om sommeren flyttet de ut i den lille sidebygningen og leide ut huset til sommergjester som så mange andre her på den tiden. Nord for Gjermundsen lå "Bakken", en åpen, bred, gressbevokst bakke, som gikk fra veien (Munchs' gt.) ned til sjøen hvor det var en olle på stranda med så godt vann at mange hentet vann her lenge etter at offentlig vannverk var utbygd. Bakken skulle være åpen for alle - vaskekoner som ofte vasket tøy for sommergjestene bl.a. og tørket på Bakken -fiskere som la ut garna sine her, eller andre som skulle til stranda og olla.

Morfar, Johan Mathisen er født på Solstad, Kirkebakken, nå Raveien 4 (ved kirken). Han hadde en bror og en søster: Carl og Martha. Når Johan var så liten at han lå i "kurven", måtte han ofte være med moren sin på arbeid i Borre kirke hvor hun var kirketjener.

Tilbake til 1911 igjen, da ble Johan alene med tre gutter, Gjermund, Olav og Asbjørn 6, 4 og 2 år gamle. Derfor ble det til at hans mor, Olava Hansen, født på Teien, Nykirke 1847, flyttet fra sitt hus på Kirkebakken til Tveiten (Borreveien 34) som Johan hadde kjøpt året før for 3000 kroner. Den gang kunne de se sjøen fra haven, her var det for det meste beite og åpne jorder, men også trær og skog (blåbærskog!) omkring noen steder. Eiendommene var ofte avgrenset med steingjerder, faktisk flere kilometer bare i området Tveiten - Rørestrand. De fleste er borte, men ennå finnes det rester av disse lange, gamle steingjerdene - noen steder i private hager - ta godt vare på dem vi har igjen!

Det er i dag rart å tenke seg oldemors vandring med kua langs Borreveien, en vanlig smal grusvei dengang - kanskje traff hun kjente med hest og trille, bønder på vei til Torvet og meieriet, eller andre folk til fots før både jernbanen, bussen og privatbilens tid. Det var sikkert ikke bare idyll dengang heller, men i forhold til Borreveien i dag, er ikke jeg i tvil om hva det var mest av! Vel fremme på Tveiten fikk vel kua gresse i haven, på Solhøy's 22 mål store eiendom eller Libakken nedenfor.

Oldemors hus på Tveiten?

Oldemor skriver i et brev fra 28. august 1915 om en lovlig påsatt brann i et hus like bortenfor oss mot Horten. Her lå det et gammelt lite hus i nåværende haven til Borrevn. 28 (på andre siden for baker Åser) faktisk omtrent der det bygges nytt hus nå i nov.-89. Forberedelsene var tydeligvis litt dårlige, her er et lite utdrag av brevet:

"... litt vind var det og ikke var brannsprøytene kommet da de satte fyr og ingen seil var trekt for huset til Tønnesen saa det var ikke mer enn de klarte seg for ikke at brenne op det også. Det begynte at brenne i nordveggen og opunder mønet, så du kan tro det blev et virvar uden lige derborte, de ropte og skrek at brannsprøyten måtte komme fort ... "

Vel, dette huset (nr. 30) står fortsatt - dengang var det omtrent halvparten så stort og hadde langveggen mot veien. På Tveiten bodde oldemor til hun døde i 1918, samme år som bestefar giftet seg med sin andre Karen, nemlig Karen f. Hansen som ble min bestemor - men det er en annen historie.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside