Borreminne hjemmeside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Årets Borreminne er det femte i rekken, og slik sett har Historielagets årsskrift sitt første jubileum. Måtte det bli et av mange!

Også i år har redaksjonskomiteen bestrebet seg på å samle stoff fra hele kommunen, og vi håper resultatet vil svare til lesernes forventninger.

Redaksjonskomiteen, som har bestått av Helga Hem Olafsen, Erik Schou Eriksen, Jørn Freberg, Rolf Einar Nilsen, Endre Pedersen og Kari Tørnby, har gledet seg over folks engasjement til fordel for historieskriftet. Uten bidrag fra historieinteresserte ville det ikke bli noe Borreminne.

Takk derfor til hver og en for bidrag til årets utgave. En takk rettes også til annonsører og trykkeriet, som også i år har fått "siste frist" tøyet til bristepunktet.

Til slutt ønsker vi leserne lykke til med årets utgave av Borreminne og sier på gjensyn i 1990.

 

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside