Borreminne hjemmeside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

 

Stedsnavn i Borre

Jon Erik Berg-Hansen

Denne oversikten som inneholder stedsnavn i Borre, er en videreføring av Hans Chr. Osets artikkel om samme emne i Borreminne 1987. Nesten alle de nevnte stedene er eiendommer/husmannsplasser hvor det har vært/er bosetting, iallfall periodevis. Sannsynligvis forekommer endel overlapping, for navnene har ofte noe ulik form i de forskjellige kilder og perioder. Oversikten viser bare i hvilke kilder jeg har funnet navnene, de finnes sikkert også i andre. Det er foretatt noen forenklinger/normaliseringer av navnene.

Forkortelser/tegnforklaringer:
DN = Diplomatarium Norwegicum
RB = "Raude Boka", biskop Eysteins jordebok ca. 1400 
1668 = Matrikkel 1668 
1723 = Matrikkel 1723 
1888 = Matrikkel 1888 
1801 = Folketelling 1801 
1865 = Folketelling 1865 
1875 = Folketelling 1875 
1891 = Folketelling 1891 
1900 = Folketelling 1900 
Kirkebok = Navnet nevnt (første gang)i kirkebøkene for Borre. 
NG = Oluf Rygh: Norske gårdsnavn 
BB = Borre Bygdebok 
F = Falkenstein 
BP = Borre prestegård 
NP = Nykirke prestegård 

Horten, april 1988


Tabell over stedsnavn

Tabell over stedsnavn

Tabell over stedsnavn

Tabell over stedsnavn

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside