Borreminne hjemmeside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Fotoinnsamling på Nykirke

Helt fra oldtiden har de optiske prinsipper vært kjent. En kunne få fram bilder, men drømmen var å kunne "fryse" bildet, slik at en kunne bevare det for ettertiden.

Først på 1800-tallet begynte en å få til brukbare resultater, slik at en ved hjelp av lysømfintlige stoffer kunne fiksere kamerabilder. I 1826 kunne franskmannen N. Niepce ta det første, helt vellykkede foto. Eksponeringstiden var 8 timer.

Teknikken utviklet seg og ble bedre og bedre, og i 1884 ble celloloidfilmen (rullefilmen) tatt i bruk, noe som gjorde at også amatører kunne begynne å fotografere. Hverdagens flyktige øyeblikk kunne foreviges hvor som helst og overføres til et holdbart papirbilde.

Rundt omkring i alle hjem finnes det gamle fotografier, hos noen helt tilbake til slutten av forrige århundre. De eldste bildene ble nok tatt av profesjonelle fotografer, men rundt århundreskiftet kunne også "vanlige" mennesker ha sitt eget kamera og ta sine egne bilder.

Alt som finnes rundt omkring, er av stor kulturhistorisk betydning. Etter som generasjonene dør ut, forsvinner også mye av dette materialet. Ikke alle er like flinke til å ta vare på bildene.

Det var derfor av stor betydning at noen tok seg av innsamling og arkivering av bildene mens de enda var å få tak i. Dette følte noen av oss var oppgaven til et historielag. Noen steder her i landet er det ansatt folk til å drive dette arbeidet, gå fra hus til hus og registrere.

Fire interesserte medlemmer av Borre Historielag satte seg som mål å prøve å få til en innsamling med påfølgende registrering. 
Det første møtet kom i stand på Fagerheim skole 14. desember 1987. Gruppen besto av undertegnede, Lars Frebergsvik og Terje Korterød. Borre Historielag skulle kontaktes om det var villig til å betale de direkte utgiftene, og Sveinung Jenssen skulle forespørres om han kunne ta seg av fotograferingen.

25. januar 1988 ble gruppen offisielt konstituert, med Terje Korterød som formann, Oddvar Flåten sekretær, Lars Frebergsvik PR-sjef og Sveinung Jenssen som fotosjef.
En plan ble satt opp: 
1. Innsamling av bilder, avfotografering. 
2. Alle bildene skulle avfotograferes, alle      opplysninger noteres og registreres. 
3. Bildene systematiseres. 
4. Lage en fotoutstilling på Nykirke. 
5. Evt. gi ut en bok med de beste bildene.

Alle husstandene fikk et skriv i posten hvor de ble invitert til Fagerheim skole med sine fotografier. Der ventet et registreringskorps, bestående av fotogruppen og andre medlemmer av historielaget. En kopp kaffe og noen kaker var det anledning til å innta.

 

Foto-gruppen på Nykirke: Fra venstre - Sveinung Jenssen, Oddvar Flåten, Lars Frebergsvik og Terje Korterød. Inntil skrivende stund - oktober -88 har gruppen registrert og klistret inn 300 bilder. (Foto: Marion Olaussen, Gjengangeren).

 

Dette ble en meget hyggelig uke, med jevn tilstrømming av mennesker. Over kaffekoppen gikk praten livlig, med mange nostalgiske tilbakeblikk etter som bildene ble gransket. Resultatet ble at det kom inn ca. 600 fotografier.

Ett av problemene var å få folk til å forstå at nesten alt var av interesse. Ofte hørte vi "dette kan da ikke være noe". Men det var det. Bildene skulle vise hus, gårder, veier, begivenheter av alle slag, fra store stevner til smårenn i Nykollen, folk i samtidens klær, redskaper, folk i arbeid, ja, kort sagt, et kulturbilde av tiden før 1960 (der satte vi grensen).

Fremdeles tror vi, vet vi, at det finnes mye rundt omkring som vi ikke har fått fatt i, verdifulle bilder som vi håper at eierne vil komme til oss med etter hvert. Innsamlingen er avsluttet, men vi tar imot flere dersom noen har viktige bilder. Det viser seg at arbeidet er meget tidkrevende. Vi arbeider fortløpende, planen er å få til en utstilling i løpet av vinteren. Vi vet at mange venter med spenning på den.

Borre historielag v/fotogruppen takker for den store interessen mange viste for tiltaket vårt. 
Å overføre det beste fra det som har vært til neste generasjon, er en oppgave vi alle har. Det fører vår kulturtradisjon videre.

Takk for all hjelp, Nykirke-boere.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside