Borreminne hjemmeside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

 

Forord

Årets Borreminne - det fjerde i rekken - er spesielt på to måter. Det kommer ut i det første året i nye Borre kommune, og i det året Historielaget feirer 10-årsjubileum. Ekstra tykt er det også i år, da stofftilgangen har vært veldig bra - fra hele kommunen.

Vi takker alle bidragsytere for den store interesse de har vist for Historielagets årsskrift. Uten bidrag fra dere ville vi ikke være "liv laga". Og det er vi!

Vi ber allerede nå om at de som kan tenke seg å bidra til neste års Borreminne begynner å planlegge sitt innlegg, slik at vi kan ha stoffet i hende tidlig på høsten, og komme ut i god tid før jul. Årets julegave i kommunen bør jo være ett eller flere Borreminner.

Vi vil også takke annonsører og Jørgensen Trykkeri for god hjelp. Uten dere ville vi heller ikke komme ut.

Så ønsker vi deg som leser til lykke med 88-utgaven av Borreminne. Vi lover deg at det inneholder litt av hvert - som du kan hygge deg med.

Årets redaksjonskomite har bestått av Helga Hem Olafsen, Rolf Einar Nilsen, Jørn Freberg, Brit Stuksrud, Erik Schou Eriksen og Kari Tørnby.

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside