Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Forord

Igjen har vi den glede å kunne gi ut et Borreminne, dessverre noe forsinket. Årets utgave er forsåvidt noe spesiell, da det jo er siste året med nåværende kommunegrenser. Neste år er vi jo tilbake til Borre Kommune som den var før 1858. Dette har jo en betydning i historisk sammenheng.

Som ifjor presenterer vi en av bygdens gårder, og det er vel ingen stor overraskelse at Store Sande er valgt.

Kari Tørnby har igjen gitt en fyldig og interessant reportasje - sikkert godt hjulpet av en god kilde, nemlig, vårt historielagsmedlem Arne Wøyen. H.Chr. Oset presenterer noe av, og en del om, en stiloppgave skrevet av en av beboerne på Bruserud først i dette århundre.

Videre kan Asbjørn Hansen gi en betraktning fra Borre for 6000 år siden. Historielaget er på jakt etter opplysninger omkring de mange mer eller mindre utdøende stedsnavn i Borre, H.Chr. Oset skriver dette og etterlyser historie.

Asbjørn Hansen forteller om Borres siste kramkar, Toker'n. Frelsesarmeens inntreden i Borre og kirkens holdning til dette blir omtalt av Arne Kristoffersen.

Ifjor hadde vi første del av Hans Henriksens barndomsminner fra Adal, i år kommer avslutningen.

Vi minner om at vi gjerne ser leserne engasjere seg for samling av lokalhistorisk stoff, både med tanke på stoff til Borreminnene og til historielagets arkiv. Annonsører, bidragsytere av stoff og trykkeriet takkes for god hjelp og godt samarbeide.

Redaksjonskomiteen har vært: Helga Hem Olafsen, Hans Chr. Oset, Rolf Einar Nilsen og Jørn Freberg.

 

 

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside