Borrreminne hvoedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Register

Søk

 

     

Borreminne
Hefteinnhold 1986

2. årgang

Solberg gård - Klikk for å forstørre
Forsidebilde

Forord
Solberg Mellom - Fogdegården Kari Tørnby
Kommunalt selvstyre 150 år i Borrre Hans-Christian Oset
Anekdoter fra Borre Arvid Wathne
Børjestua, Susingstua og Kuskestua Asbjørn Hansen
Ny Borrebok/bygdebok? Jon Erik Berg-Hansen
Minner fra min barndoms dal Hans Henriksen
 
 

Om Borreminne ] Register ] Søk ] Årgangene ]

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside