Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

 

Forord

Med Borreminne -85 fikk vi gitt ut vårt første årsminne, tanken var at dette skulle kunne gis ut hvert år. I år er det annet kommet – dermed sier vi dette er tradisjon.

Borre Historielag driver på flere felter, vi har bl.a. møter med historiske emner, men i noen år fremover vil nok restaureringen av Bruserød være vår fremste oppgave.
Vi har tenkt oss å presentere en av bygdas gårder hvert år, i år falt valget på Solberg, dette var ikke tilfeldig da vi har kunnet benytte oss av en hukommelsesrik og fortellervillig Ingeborg Aashamar. Kari Tørnby har laget en fyldig reportasje over gårdens historie.

Vi regner med at det vil være av interesse for historien rundt de gamle gårder i bygda og historielaget vil være takknemlig for forslag på gårder som det kan skrives historie om i senere årsminner. Årets utgave omhandler også det kommunale selvstyre som kan feire 150 år.
Hans Chr. Oset skriver om dette i en fyldig historikk.
Videre beskriver Asbjørn Hansen en spasertur i Børjer'n – Adalsborgen. Jon Erik Berg-Hansen har en del kommentarer til Borreboka. Som avslutning kommer første 1/2 del av Hans Henriksens barndomsminner fra Adal.
En av våre oppgaver er å samle lokalhistorisk stoff for arkivering, og med dette heftet kan vi også få stoffet ut til publikum. Vi håper dette kan inspirere til interessen for noen som kanskje senere kan bidra med lokalhistorisk stoff i senere årsnummer.

For at dette heftet skulle bli en realitet var vi avhengige av annonsører, bidragsytere av stoff og trykkeri – og vi takker disse for god hjelp og godt samarbeide.
Redaksjonskomiteen har vært Helga Hem Olafsen, Rolf Einar Nilsen, Hans Chr. Oset og Jørn Freberg.

 

 Ett nivå opp ] Neste ]  [ Toppen av siden

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside