Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Register

Søk

 

     

Borreminne
Hefteinnhold 1985

1. årgang

Bruserød - Klikk for å forstørre
Forsidebilde


Forord  
Nyoppdagede boplasser fra steinalderen i Borre Arnfinn Syvertsen
Historien om Bekkekvernen i Åsgårdstrand Odd Aasen
Fattiggården Vik i Borre Terje Korterød
Grevens kirkepolitikk Asbjørn Bakken
Brevet fra Bruserød Hans Chr. Oset
Restaurering av Bruserød - Borre Historielags storprosjekt Steinar Alsvik
 


Om Borreminne ] Register ] Søk ] Årgangene ]

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside